•        Pražský Zvěstník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • Centrum celoživotního vzdělávání                               Ing Dany Steinové zve seniory ke studiu. Podrobnosti na stránce pod názvem Aktuality.

  • Společnost Interkontakt z.s.

  • Rada seniorů České republiky je střešní seniorská organizace ,která sdružuje seniorské a pro-seniorské organizace v ČR a usiluje o zlepšní životní úrovně seniorů.Rada seniorů ČR připomínkuje a navrhuje zákony , jedná s politickými stranami a zasadila se mimo jiné o navýšení důchodů a slevy jízdného. Taková činnost vyžaduje odborníky , kterým není život seniorů lhostejný.Hledáme a zároveň nabízíme osobní členství v Krajské radě seniorů hlavního města Prahy lidem , kteří mají zájem pomáhat.                                                                           Kontakt  Ing Dana  Steinová předsedkyně KRS hl. města Prahy.                                                                                                                                                                                                     Email :  dana.steinova@aktivnistari.eu      Mobil: 608 552 113. 

  • Dovolte mi , abych Vás přivítal na stránkách   Pražského Zvěstníku.    Zvěstník provozuje Společnost Interkontakt z.s.  Na stránkách se snažíme podávat informace, které jsou pro Vás důležité nebo zajímavé. Nabídka je velice rozmanitá a doufáme ,že nás budete navštěvovat a naše stránky se Vám budou líbit.                                                  Za Společnost Interkontakt z.s.   a redakci  Pražského Zvěstníku Vám přeji pohodové  prožití Vánočních svátků a úspěchy v   Novém roce.                                                                                                                         S pozdravem   Vladimír Feyfar provozní ředitel Společnost Interkontakt z.s.     

  • Dovolte mi ještě popřát, pracovníkům stránek Webmium příjemné prožití Vánočních svátků ,vše nejlepší  v Novém roce a připojit poděkování za pomoc při vytváření stránek.