Pražský Zvěstník                                            Aktuality

  • Ing Dana Steinová     Klub aktivního stáříImage

  • Klub aktivního stáří oslavil sve 35 narozeniny spolu s nejstaršími účastníky kurzů. Oslava proběhla dne 31.1.2019 na Domovině . Paní Ing Dana Steinová přivítala návštěvníky ,pohovořila o historii klubu a nejstarší členové zavzpomínali na své zážitky. Historie klubu aktivního stáři je velmi zajímavá.Kdo má zájem se dozvědět podrobnost doporučuji v Pražském Zvěstníku  najet na stránku Infomat a kliknout na  stránky Infomatsenior11 Organizace.  Tam na pátém řádku najdete Centrum celoživotního  vzdělávání. Vřele doporučuji. Je to obsáhlé  čtení  a velmi zajímavé. Po přečtení poznáte a pochopíte jak obrovskou a záslužnou,  práci paní Ing Dana Steinová odvedla.  Za to jí patří velké poděkování. Dnes  paní Ing Dana Steinová je světově uznávanou odbornicí,pomáhá ve světě šířit myšlenku, že člověk i ve stáří má na sobě neustále pracovat. Přejeme mnoho dalších let úspěšné práce.                                                                                                                               Vladimír  Feyfar

Rada seniorů ČR

  • Rada seniorů České republiky je střešní organizace , která sdružuje seniorské a pro-seniorské organizace v ČR a usiluje o zlepšení  životní úrovně seniorů. Rada seniorů ČR připomínkuje a navrhuje zákony , jedná s politickými stranami a zasadila se mimi jiné o navýšení důchodů a slevy jízdného. Taková činnost vyžaduje odborníky , kterým není život seniorů lhostejný. Hledáme a zároveň nabízíme osobní členství v Krajské radě seniorů hlavního města Prahy lidem , kteří mají zájem pomáhat. 

  • Centrum celoživotního vzdělávání                                            Ing Dany  Steinové zve seniory ke studiu.                          Podrobnosti v přílohách.             

 

Centrum celoživotního vzdělávání Ing Dany Steinové má dloholetou tradici , vysokou kvalitu přednášek a široké spektrum dalších aktivizačních programů , senioři v něm nacházejí nové životní programy a mnoho z nich studuje po několik desetiletí.                   Centrum nabízí 12 atraktivních oborů /dle přílohy/.        Klub vzájemného porozumění s doprovodnými aktivitami zdarma/ jazykové kurzy , Pilátes,Joga,                                                                  Zdravotní tělesná výchova při hudbě, turistický kroužek, malování s akad. malířkou, dámský klub s modní navrhářkou, pěvecký sbor, atd/                                                                                                            Lázeňské pobyty , reciproční výměny se zahraničními seniory , zájezdy k moři se cvičením a trénováním paměti , zahraniční poznávací zájezdy do vzdálenýchdestinací , zlevněné vstupenky do divadel , kulturní pořady                                                                      Klubu aktivního stáří / v příloze /                                                                                                                                                                     každé úterý a středu od  8.30 do 15.30 h                                   v Domovině Na Maninách  32a Praha 7/ od12 do 13 hodin polední přestávka/ až do vánoc a pak znovu od 8.1.19. Více info.                         4.12.2018    Zápisy do letního semestru se konají od www.aktivnistari.eu

Kontakt:  Ing Dana Steinová ,předsedkyně KRS hl. města Prahy  Mobil: 608 552 113 email: dana.stenova@aktivnistari.eu 

Program ZIMNÍ semestr 2018_2019.pdf (150kb)

CCV letní semestr 2018-19.pdf (195kb)

Klub aktivního stáří 2019 program.pdf (148kb)

Adresa.pdf (1,40Mb)

Kontaktní informace

Společnost Interkontakt z.s.
Praha
Česká republika
IČ:
DIČ