Pražský Zvěstník                                 Projekt - Moje rodina   

  • Projekt  Moje rodina.                                                  

  • Společnost Interkontakt z.s.                                připravila a snaží se realizovat projekt   Moje rodina.  Je potřeba organizace, která bude seniorům pomáhat.  Jedná se o pomoc při jednání na úřadech , využívání volného času , poradit jak nakládat s financemi.  Bránit je před okrádáním.    Důležité je odstranit u seniorů pocit osamocení.                                V roce 2014 bylo evidováno v Praze celkem  13 604 vdovců a 67 825 vdov. Je to celkový počet osaměle žijících občanů. V  jednotlivých skupinách  jasně převládají ženy . Většina z nich  jsou maminky.  Důchody jsou malé a to přináší problémy. . Proto vzniknul projekt Moje rodina. 

  • Projekt moje rodina.      Hledáme dobrovolníky.            Jednoho dne nastane chvíle, na kterou se možná  již delší dobu těšíte. Nemusíte do práce. Najednou je tady spousta volného času ale není to tak příjemné, jak jste si představovali. Nabízíme práci v našem projektu , zatím jako  dobrovolníci.  Do jaké míry se zapojíte je jenom na Vás. Vycházíme z toho , že novodobí senioři mají dostatek síly a elánu , zapojit se do našeho programu.  

  • Hledáme dobrovolnici , která má znalosti s orgnizováním péče o seniory. V případě zájmu o projekt a prokázání odborných znalostí, může převzít vedení projektu. 

  • Krajina

  • Růže v dešti

  • Sopka

Kontaktní informace

Společnost Interkontakt z.s.
Praha
Česká republika
IČ:
DIČ