• Image​​​​​​Senioři                                                                                                    Společnost Interkontakt z.s. připravila projekt pro seniory. Ten je zaměřen na pomoc                  seniorům. Podrobnosti o projektu naleznete v rubrice Projekt. V rubrice Infomat jsou na stránkách funkční webové adresy úřadů,společností a organizací. 

  Image​              ​Ukázka ze stránek Infomatsenior Praha                                                                                                              rubrika  Infomat.